Adekvat hemtjänst -
ett personligare alternativ

Adekvat Hemtjänst bedriver hemtjänst i Gävle med fokus på rutin, ansvar, service och kunskap (RASK - vår värdegrund).

Hos oss arbetar utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg och lära känna den personal som kommer hem till dig. All vår personal är utibldad inom HLR.

Du som fått hemtjänst beviljad av kommunen kan välja Adekvat Hemtjänst som utförare. Kostnaden för privat hemtjänst är densamma som kommunens hemtjänst.